Decra Décor Bvba

Concept Store / Office

Wichelse Steenweg 100 - 9340 Lede -

Expo / Depot / Atelier

Killeweg 25 - 9200 Dendermonde -

Gsm : +32 477 56 83 42 / E-mail: info@sfire.be
BTW BE0466 634 237

Tips en tricks

Schoorsteenrenovatie

Voor de bouwkundige renovatie van gemetselde schoorstenen - die we nog veel aantreffen in de stad en in oudere burger- of herenhuizen - hebben wij de ideale oplossing gevonden. Vanuit het Verenigd Koninkrijk importeren wij porseleinkeramiek: Eldfast. Dit materiaal wordt door middel van compressie tegen de binnenwand van de schoorsteen geduwd. Het is een uitvoering op het dak die door Sfire wordt gecoördineerd en door speciaal hiervoor opgeleide personen wordt uitgevoerd.

Een schoorsteen die lekt, gebarsten is of oneffen is aan de binnenzijde wordt door onze behandeling glad aan de binnenzijde. Hierdoor verbeteren de trek en de onderdruk. De schoorsteen is nadien veilig voor gebruik en beschermd in geval van een uitslaande schouwbrand. De renovatie zorgt er bovendien voor dat doorsijpelend water na regenval of condensatievorming geen kans krijgt in de muren rondom de schouwopening.

Eldfast geeft 30 jaar garantie. De kosten voor een nazicht ter plaatse en een offerte bedragen €150. Dit bedrag wordt achteraf verrekend als de offerte wordt toegezegd.

  • Trek in de schoorsteen verbeteren
  • Verbrandingslucht
  • Secundaire luchtstroming
  • Convectie
  • Tertiare luchttoevoer
Back to Top